XXXIV Plebiscyt
na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera
miasta Jarosławia za 2023 rok

REGULAMIN
XXXIV Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2023 rok.

Niniejszy regulamin okresla zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu

1. ORGANIZATORZY

 1. Burmistrz Miasta Jarosławia
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa, 37-500 Jaroslaw, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5 tel. 16 621-56-58
 3. Redakcja Gazety Jarosławskiej

Organizatorów reprezentuje Kapituła/Komisja w składzie po jednym przedstawicielu.

2. CEL

Celem Plebiscytu jest wyłonienie sześciu najpopularniejszych sportowców występujących w klubach działających na terenie miasta Jarosławia (w tym obcokrajowców) tj. trzech w kategorii do 16 lat i trzech powyżej 16 lat, oraz trzech trenerów miasta Jarosławia (w tym obcokrajowców), za dany rok kalendarzowy, na podstawie (w wyniku) publicznego (otwartego) głosowania.

3. TERMIN I ZASADY

Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach.

 1. Pierwszy etap - ustalenie listy kandydatów.
  Do dnia 21.12.2023 roku kluby/organizacje działające na terenie miasta Jarosławia zgłaszają pisemnie organizatorowi kandydatów do Plebiscytu zgodnie z otrzymanym zaproszeniem /wnioskiem. Każda organizacja/klub może zgłosić 2 kandydatów na Najpopularniejszego Sportowca (jednego do lat 16 i jednego powyżej 16 lat) oraz 1 kandydata na Najpopularniejszego Trenera.
 2. Drugi Etap - wybory / głosowanie.
  Organizatorzy Plebiscytu na podstawie otrzymanych wniosków / zgłoszeń ustalają ostateczną alfabetyczną liste zgłoszonych kandydatów z przyporządkowanymi numerami.
  Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu https://www.mosir.jaroslaw.pl/ oraz na łamach współorganizatorów Plebiscytu – partnera medialnego Plebiscytu tj. Gazety Jarosławskiej.

Zasady głosowania

Głosowanie trwa do dnia 31.01.2023 r. decyduje data oddania głosu drogą elektroniczną oraz poprzez kupony Gazety Jarosławskiej. Głosowanie odbywa się poprzez / za pomoca:

 1. 1. Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu www.mosir.jaroslaw.pl (plebiscyt.info)
  - z jednego komputera (urządzenia posiadającego adres IP w sieci Internet. 1 adres IP = 1 głos) można oddać tylko jeden głos na wybranego sportowca w danej kategorii wiekowej i trenera.
  Warunkiem zaliczenia głosu będzie podanie prawidłowego adresu e-mail i kliknięcie w link aktywujacy. Po oddaniu głosu na podany przez głosujacego adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem zatwierdzającym głos.
 2. 2. Kuponów Gazety Jarosławskiej – Prawidłowo i czytelnie uzupełniony kupon należy terminowo dostarczyć do Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 6, II piętro, pokój 24.
 3. Głosowac można tylko na osoby wskazane na liscie kandydatów. Nazwiska spoza listy do głosowania bądź podane drogą elektroniczną będą nieważne.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

Laureatami Plebiscytu zostaną Ci sportowcy i trenerzy, którzy otrzymają największą liczbę głosów w trybie przekazywania głosów określonych w punkcie 3.1-2:
a. w drodze głosowania poprzez stronę internetową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu www.mosir.jaroslaw.pl
b. w drodze głosowania poprzez kupony Gazety Jarosławskiej

Głosy zostaną przeliczone przez Kapitułę / Komisję wg. zasady 1 ważny głos = 1 punkt.

Prace Kapituły / Komisji zakończy spisanie protokołu końcowego XXXIV edycji Plebiscytu.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi poprzez opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosławia, MOSiR Jarosław, na łamach Gazety Jarosławskiej oraz za pośrednictwem innych mediów. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane / przyznane przez Burmistrza Miasta Jarosławia